International - Cooperation

International - Cooperation

امضای تفاهم نامه در زمینه همکاری و سرمایه گذاری با شرکت های تولید کننده از کشور کره جنوبی

Date

11 January 2018

Categories

International - Cooperation

Part electro-Sina stator and stator core producers of light and heavy vehicles

 

Contact us

  • Address: No. 70, Street 15, First Blvd, Bu Ali Industrial Park, Hamedan, Iran
  • Phone: 00988134383491, 00988134383492, 00988134383483
  • Fax Number: 00988134383272
  • Email: info@partelectrosina.ir
  • Work time : 08:00 – 15:00